V rámci upřesnění nabídky je nejlepší osobní setkání. Níže nám, prosím, sdělte termín který je pro Vás nejvhodnější a my se vám pokusíme přizpůsobit.

P O P T Á V K A F A C E B O O K
Ager

 

NAŠE NABÍDKA

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ A DOMŮ - OBECNÍCH, DRUŽSTEVNÍCH, SVJ.

 • úklidové práce a správa nemovitostí v Brně a blízkém okolí
 • vedení účetnictví, daňová evidence
 • ekonomické poradenství
 • daň z nemovitostí (jen u bytových družstev)
 • nabídka nejrůznějších typů pojištění
 • zajištění právní služby
 • výtahové techniky
 • zajištění založení společenství vlastníků jednotek
 • non-stop havarijní servis-bez paušálního poplatku
 • vedení evidence nájemců a nájemních smluv
 • vedení evidence domů, bytových a nebytových prostor včetně pasportizace
 • uzavírání a vypovídání smluv s nájemci bytů a nebytových prostor podle pokynů vlastníků (pouze obecní domy a družstva)
 • výpočet nájemného k bytům a nebytovým prostorům, včetně jejich aktualizace v návaznosti na inflaci nebo rozhodnutí příslušných orgánů (pouze u obecních domů)
 • výpočet záloh na služby a dodávaná média, včetně jejich vyúčtování v souladu s platnou legislativou
 • evidence plateb nájemného a záloh na služby
 • vymáhání dlužného nájemného a plateb souvisejících, příprava podkladů pro právníka, to vše podle pokynů vlastníka
 • předávání a přebírání bytů a nebytových prostor
 • provádění preventivních prohlídek majetku vlastníka
 • zajištění pravidelného kontaktu mezi nájemci a správcem
 • sledování uvolněných a neoprávněně užívaných bytů a nebytových prostor
 • nakládání se společnými prostory v nemovitostech podle pokynů vlastníka
  provádění kontrol prací a odměn při opravách a provozu
 • příprava dokumentace pro případný prodej podle rozhodnutí vlastníka
 • uplatňování pojistných událostí na tom majetku vlastníka, jehož správa a provoz je předmětem smlouvy
 • provádění takových opatření, jež povedou ke zjednání nápravy v případech neoprávněného nakládání s nájemními prostory nebo při porušování pořádku a klidu v domech, užívání bytů dle občanského zákoníku
 • vyúčtování nákladů spojených s provozem, údržbou a opravami domů a souvisejícího majetku včetně příjmové části plateb-měsíčně
  zajištění inženýrských činností při opravách
 • sledování nákladů na provoz, opravy a údržbu jednotlivých domů
 • zajištění provozuschopnosti prádelen, mandloven, sušáren, zajištění odvozu domovního odpadu a úklidu v domech a před domem, zajištění oprav osvětlení společných prostor
 • zajištění údržby komínů a chodu  technických zařízení v domech (výtahy, vzduchotechnika, zvonky, zámky dveří)
 • zajištění dodávky vody, elektřiny, tepla, plynu
  zajištění oprav a údržby rozvodů od příslušných měřidel v domě
 • správcovské činnosti v domech
 • zajištění běžné údržby a oprav
 • zajištění předepsaných revizí a následné odstranění zjištěných závad
 • zajištění vybavení domů a bytů předepsanou měřící případně regulační technikou
 • zajištění oprav rekonstrukcí
 • zajištění ekonomického poradce, tepelného technika , energetika, autorizovaného stavebního technika, právního zástupce


ÚDRŽBA ZELENĚ BRNO


 • výhrab a odvoz pokosené trávy
 • úprava kolem obrubníků a nedostupných míst
 • úprava a odplevelování prostor osazených keři včetně odstraňování náletových dřevin
 • podzimní a jarní výhraby
 • průklesty a zmlazování keřů a stromů
 • odplevelování chodníků

 


ÚKLIDY

 • úklid společných prostor domů
 • úklid chodníků
 • úklid komerčních objektů
 • úklid venkovních ploch
 • úklid po malování
 • úklid po stěhování
 • úklid po opravách a rekonstrukcích
 • vyklízecí práce včetně dopravy

 


AUTODOPRAVA

 • odvoz odpadů na skládky
  (cihla, dřevo, větve stromů, omítky, domovní odpad po vyklízecích pracích)
 • odvoz posypového materiálu v zimním období
 • vnitrostátní přeprava zboží a materiálu

Kotlářská 51a, 602 00 Brno

Facebook

Společnost Ager lze nalézt v databázi Evropské databanky, Obchodní hospodářské komory a HBI  

Správa nemovitosti Brno a okolí. Nabízíme tovněž službu údržba zeleně a komplexní servis pro údržbu zeleně. Pokud nechcete uklízet, zkuste rovněž úklid Brno za příznivé ceny.